Понеділок, 12 Квітня 2021, 07:28
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаємо Вас Гість | RSS

Тетерівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ніни Сосніної

Меню сайту
Поділитися
Наше опитування
Чи маєте Ви відношення до школи?
Всього відповідей: 276

Колективний договір

Схвалено на зборах трудового колективу

13 січня  2012 року

Протокол № 1

Колективний договір

між адміністрацією Тетерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Ніни Сосніної

 і трудовим колективом школи на  2012 – 2016 роки

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

            Визначаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих відносин, сторони домовились про наступне:

 1. Цей колективний договір укладено на 5 (п’ять) років.
 2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 1 від  13 січня 2012 року і набуває чинності з дня підписання.
 3. Цей колективний договір діє до прийняття нового.
 4. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація Тетерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної в особі директора Пилипенко Раїси Володимирівни, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників школи в галузі виробництва, праці, побуту, культури.

5. Директор школи визначає профспілковий комітет єдиним повноваженимпредставником всіх працівників ЗОШ в колективних договорах.

6. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведені переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством.

8. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковим для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.

10. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку в зв’язку зі змінами чинного законодавства, з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторінпісля проведення переговорів та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-ти денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

12. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 10 днів підписують колективний договір. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через 5 днів після реєстрації колдоговору доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

 

РОЗДІЛ ІІ. Виробничі та трудові відносини.

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити ефективну діяльність ЗОШ виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи ЗОШ, поліпшення становища працівників.
 2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
 3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.
 4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі (п. 1ст. 40 КЗпП України).
 5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).
 6. Застосовувати контрактну форму трудового договору у випадках коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умовами наявності фінансової бази. Згідно Постанови КМУ від 19.03.1994 р. №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору».
 7. Забезпечити наставництво над молодшими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 8. До початку роботи працівників за укладеним договором роз’яснити його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
 9. Залучати до викладацької роботи керівних, непедагогічних працівників даної установи, працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчального навантаження в обсязі не менш відповідної кількості годин на ставку.
 10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.
 11. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
 12. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.. 7 Закон України «Про охорону праці»).
 13. Протягом 5-ти днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
 14.  Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових форм.
 15. Про запровадження нових  норм  чи змісту чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
 16. Забезпечити своєчасне(виходячи з фінансових можливостей) підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 17. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці початкового навчального року, про що повідомляти працівників. Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати за письмовою згодою працівників. Передавати уроки мистецтва, музики, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителів початкових класів.
 18. Включати представника профкому до складу атестаційної комісії.
 19. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом.
 20. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:
 • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 14 років, або одну дитину віком до 7 років;
 • для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
 1. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методоб’єднань і вчителям, що мають навантаження в об’ємі до 18 год., іншим працівникам, в тому числі похилого віку, виходячи із умов.
 2. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків( за винятком випадків, непередбачених чинним законодавством).
 3. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому.
 4. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки.
 5. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні(неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом, компенсувати витрачений час за рахунок додаткової відпустки під час канікул.
 6. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом і доводити до відома працівників (до 20.05. поточного року).
 7. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.. 10 Закону України «Про відпустки»).
 8. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 передбаченому ст.. 11Закону України «Про відпустки».
 9. Надавати відпустку(або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування(постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).
 10. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами.
 11. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, одиноким матерям, батькам, які виховують дітей без матерів ( в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей (ст.. 19 Закону України «Про відпустки зі змінами» від 22.10.2004 р. № 2128-IV.
 12. За рахунок позабюджетних надходжень надавати оплачувані відпустки у випадках:
 • особистого шлюбу – 3 дні,
 • шлюбу дітей – 3 дні,
 • смерті близьких – 3 дні.
 1. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснюється лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством 9ст. 12 Закону України «Про відпустки»).
 2. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
 3. Запобігти виникненню індивідуальних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
 4. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.
 5. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ї яких немає інших годувальників, батькам багатодітних сімей.

Профком зобов’язується :

 1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
 2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.
 4. Активно і в повній мірі реалізувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, Законом України «Про професійні спілки, і права та гарантії діяльності».
 5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
 6. Забезпечувати контроль за дотриманням Закону України «Про охорону праці» та іншим законодавствам, стосовно охорони праці та здоров’я працівників школи.
 7. Організовує та контролює виплату матеріальної допомоги та інших соціальних виплат за рахунок коштів соціального страхування згідно з чинним законодавством.

Сторони угоди домовились про наступне:

 • встановити в установі п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями на тиждень;
 • всім працівникам надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням за наявності особистої заяви працівника згідно Закону «Про відпустки»;
 • забезпечувати виконання заходів з питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці в навчальному закладі (додаток 4);
 • раз на рік аналізувати виконання договору та вживати заходи щодо забезпечення його дії.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення зайнятості.

Адміністрація зобов’язується:

 1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього  проведення переговорів(консультацій) з профкомом – не пізніше, як за три місяці до  здійснення цих заходів.
 2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій встановлених законодавством та цим колективним договором.
 3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.
 4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників( до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом(трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
 5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів, груп(підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.
 6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП  України:
 • повідомляти не пізніше як за 2 місяці у письмовій формі в державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;
 • вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в тому числі за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення іт.д.
 1. При зміні власника ЗОШ, а також у разі реорганізації(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

Профспілковий комітет зобов’язується:

 1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
 2.   Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3-х років( до 6-років – частина 2 ст. 179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років, або дитини –інваліда ( ст.. 184 КЗпП України).
 3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнення працівників до моменту їх працевлаштування( крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Сторони домовились, що  при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації крім передбачених законодавством надається також:

 • особам передпенсійного віку;
 • особам, що навчаються.

РОЗДІЛ ІV. Оплата праці.

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, преміювання.
 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.
 3. Відповідно до ст.15  Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.
 4. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати(«Оплата праці» згідно ст.. 115 КЗпП України).
 5. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках
 • заміщення протягом менше ніж за два місяці тимчасово відсутніх педагогів;
 • оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.
 1. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що була на початку канікул (п.7 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 2. Здійснювати оплату праці у випадках коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин(не сприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т. д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків(орієнтовний перелік таких робіт – додаток 2) або  умові відпрацьованих пропущених годин за окремим графіком.
 3. Вчасно оформляти подачу матеріалів у відділ освіти РДА що виділення винагороди за сумлінну працю згідно «Положення» (додаток 3).
 4. Розмір доплати за суміщення професій(посад), або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника проводити відповідно з чинним законодавством.
 5.  Проводити оплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі однієї ставки на рік всім працівникам школи, закладаючи відповідні кошти у бюджет, згідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1298 від 30.08.2002 року та № 790 від 22.08.2005 року, також наказу Міністерства освіти України № 614 від 25.10.2005 року.

 

Додаток № 1

Положення про преміювання

 1. Дане положення вводиться з метою матеріального заохочення педагогічних працівників Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної для підвищення ефективності роботи та з урахуванням їх трудового внеску в розвиток освіти.
 2. Кошти грошової винагороди формуються з бюджету відділу освіти відповідно до Закону України «Про державний бюджет».
 3. Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється відповідно до ст.. 57 Закону України «Про освіти», Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000 року та на підставі даного положення.
 4. Кошти матеріальної винагороди виділяються на підставі наказу по школі за погодженням з профспілковим комітетом.
 5. Основою для матеріального заохочення є оцінка роботи педагогічного працівника за відповідний період.

 

Додаток № 2

Види навчально-методичної та виховної роботи,

яку виконують вчителі в межах робочого та методичного дня

 

 • участь у засіданнях шкільних, районних МО,  семінарах , оглядах, методичних, конкурсах,  педрадах, нарадах при директорові;
 • особиста участь та організація дітей для участі в шкільних міських та обласних олімпіадах, науково-дослідницькій роботі;
 • організація позакласної роботи з учнями(екскурсії, походи, змагання, конкурси, концерти);
 • особиста участь і організація дітей на участь у загальношкільних, міських заходах, святах, мітингах, тощо;
 • чергування по школі (згідно графіка);
 • робота з шкільною документацією (класні журнали, щоденники, учнівські зошити, календарні та поурочні плани);
 • робота у навчальному кабінету (озеленення, оформлення, виготовлення наочних та роздаткових посібників, тощо);
 • організація учнів та прибирання учнями класних приміщень, шкільної території, території селища, яка закріплена за школою;
 • проведення роботи по організації харчування та оздоровлення учнів.

 

Додаток № 3

Перелік робот для надання відгулів для працівників школи

 1. За роботу у вихідні дня.
 2. За вихід на роботу під час відпустки в зв’язку з виробничою необхідністю.
 3. За участь у роботі комісії по виборах Президента України, до Верховної Ради та місцевих рад народних депутатів.
 4. Працівникам, що протягом року не хворіли.
 5. За участь в олімпіадах.
 6. Техпрацівникам та вчителям за участь у ремонті школи.

 

Додаток № 4

Комплексні заходи з безпеки праці, підвищення рівня охорони праці,запобігання виробничого травматизму, захворювань та аварій.

№ з/п

Найменування заходів(робіт)

Вартість

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 1.  

Огляд навчальних кабінетів та приміщень школи

-

До 25.08.щорічно

Директор школи

Голова ПК

Завгосп

 

 

ВИТЯГ

з протоколу № 1 від 13 січня 2012 року зборів трудового колективу

 Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про затвердження колективного договору Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Соніної на 2012 – 2016 роки між адміністрацією і трудовим колективом.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Затвердити колективний договір Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ніни Соніної на 2012 – 2016 роки між адміністрацією і трудовим колективом.

 

Голова зборів:                                           О.В. Лупенко

Секретар:                                                 Т.М. Гринь

ОГОЛОШЕННЯ
Ділимося досвідом
Материалов за текущий период нет.
Форма входу
Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Яндекс-пошук
Пошук на сайті
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2021